Banghay-aralin sa Pagtuturo ng EPP sa Ika-apat na Baitang
I. LAYUNIN
Matatalakay ang mga kagamitan sa pananahi,
Maisa-isa ang wastong paraan ng paggamit.
II. PAKSANG - ARALIN
Mga Kagamitan sa Pananahi
Batayang - aklat: Gumawa at Umunlad 4, ph. 183-184
Mga Kagamitan: Karayom, sinulid, gunting, didal, medida,
perdible, pin cushion, emery bag, at sewing box
III.PAMAMARAAN
A. Pangganyak
Klas, pansinin ninyo ang damit ng kaklase ninyo. Bakit kaya nagkadugtung-dugtong ang iba't ibang bahagi?
Ano kaya ang ginawa nila?
Sa palagay ninyo klas, ano kaya ang mga ginamit nila?
B. Paglalahad
Ngayon, mayroon akong mga gamit sa pananahi dito sa ibabaw ng mesa.
Subukan nga ninyong sabihin kung anu-ano ang tawag natin sa mga kagamitan na n sa mga ito?
Ngayon, narito ang mga kagamitang kakailanganin natin sa pananahi.
Sa palagay ninyo klas, alin kaya dito ang pinakamahalaga?
Hindi lang ang mga iyan ang gagamitin natin, marami pang mga kagamitan na maaaring hindi pa ninyo naririnig o hindi pa nasusubukang gamitin.Ipakita ko sa inyo ang mga at sasabihin ninyo kung ano ang tawag natin sa mga ito.
C. Pagtatalakay
Makinig kayong mabuti at talakayin natin ang tamang gamit na bawat kagamitan.
( Ipakita ng guro ang karayom.)
Ano ang masasabi ninyo sa karayom?
( Ipakita ang didal)
Bakit kaya kailangan nating isuot and didal?
( Ipakita lahat ng guro ang mga gamit at talakayin.)
C. Paghahambing at Paghahalaw
Ngayon, mayroon akong mga kendi dito, kukuha kayo ng isang kendi at ang bawat kendi ay may naka-ipit na tanong. Sabihin lang ninyo kung ano ang gamit ng bawat kagamitan.
D. Paglalahat
Sino sa inyo ang makapagsasabi ang lahat ng mga kagamitan sa pananahi at kung saan natin ginagamit.
E. Paglalapat
Ngayon, muli ko kayong tatanungin.
Saan natin ginagamit ang karayom?
Saan naman natin isinusuot ang ang didal at ano ang maitutulong nito?
IV. PAGSUBOK
Panuto: Piliin ang titik ng tamang sagot.
1. Ito'y ginagamit bilang pansamantalang panghawak sa telang tatahiin?
a. karayom b. aspili c. pin
2. Kagamitang nagsisilbing hasaan ng karayom?
a. emery bag b. pin cushion c. sewing box
3. Gaano kahaba ang gunting na gagamitin sa paggugupit ng tela?
a. 5 pulgada b. 8 pulgada c. 6 pulgada
4. Saan natin dapat itago o iligpit ang karayom at aspili?
a. sewing box b. pin cushion c. emery bag
5. Bakit kailangan nating magsuot o gumamit ng didal?
a. upang hindi marumihan ang daliri.
b. upang hindi matusok ang daliri.
c. upang protektahan ang buko ng daliri.
V. KASUNDUAN
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
1. Ano ang mga hakbang ng tamang pananahi?
2. Paano ang tamang paghawak ng karayom?
3. Gaano kahaba ang tamang distansiya ng mga sinulid sa pananahi?